Close
Search
Filters

ידית קורל כפול

ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 500 מ"מ, קוטר 25 מ"מ
300 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 500 מ"מ, קוטר 32 מ"מ
250 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 700 מ"מ, קוטר 32 מ"מ
500 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 800 מ"מ, קוטר 25 מ"מ
600 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 800 מ"מ, קוטר 32 מ"מ
600 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 1000 מ"מ, קוטר 25 מ"מ
800 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 1000 מ"מ, קוטר 32 מ"מ
800 מ"מ מרכז בין החורים
ידית קורל כפול ידית כניסה קורל כפול 500 מ"מ, קוטר 32 מ"מ
300 מ"מ מרכז בין החורים