Close
חיפוש
Filters

ידית ספיר מרובעת כפולה

ידית כניסה מרובעת כפולה
ידית ספיר מרובעת כפולה ידית מרובעת כפולה 500 מ"מ
300 מ"מ מרכז בין החורים
ידית ספיר מרובעת כפולה ידית מרובעת כפולה 800 מ"מ
600 מ"מ מרכז בין החורים
ידית ספיר מרובעת כפולה ידית מרובעת כפולה 1000 מ"מ
800 מ"מ מרכז בין החורים