Close
Search
Filters

ידית אירית כפול

ידית אירית כפול ידית כניסה מוסטת אירית כפול 500
קוטר 32 מ"מ, מרכז בין החורים 350 מ"מ
ידית אירית כפול ידית כניסה מוסטת אירית כפול 700
קוטר 32 מ"מ, מרכז בין החורים 500 מ"מ
ידית אירית כפול ידית כניסה מוסטת אירית כפול 1000
קוטר 32 מ"מ, מרכז בין החורים 700 מ"מ
ידית אירית כפול ידית כניסה מוסטת אירית כפול 1200
קוטר 32 מ"מ, מרכז בין החורים 800 מ"מ
ידית אירית כפול ידית כניסה מוסטת אירית כפול 1800
קוטר 32 מ"מ, מרכז בין החורים 1600 מ"מ